σιωπή, συνταγή

Πρώτα καίμε τα δάση, μετά σκοτώνουμε εφήβους, στο τέλος τις βιβλιοθήκες

 

μένουμε με τις κάρτες και τους κωδικούς στα δόντια

 enter, τώρα