κι άλλο πλεόνασμα!

μποστ

“Μη φοβού ουδείς κανείς,
θα σοθή η ασθενείς.
Εις πάσας περιστάσεις κε εφκερίας
να τρόγη χάπια εβημερίας.
Τα πάντα έκανα για να πιάση πάχη∙
τί στο διάολο έχει, κακοχρονονάχη!”

(αυτά έλεγε ο Καραμανλής ο γέρος μπροστά στην ασθενή μαμά-Ελλάς, στο σκίτσο) από τα
ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ, Εκδόσεις ΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, “εξανληθίσης της δευτέρας εκδόσεος προέβημαι της τρίτης εκδόσεος του Μποστ, εξετάσαντος κε σκεφθείς ότη την δόξαν πολλοί εμίσησαν αλλά τον πλούτων ουδείς”

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s