για πόσες λέξεις κάνουν 2 φωτογραφίες;

Δείτε τις interactive φωτό.

Η ιστορία, μια γενιά μετά.

 

http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/09/world/europe/20091109-berlinwallthennow.html

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s